Om Pluss


Hva er PLUSS?

HVEM

Skjølberg Søndre på Svorkmo i Orkdal Kommune er en biodynamisk/agroøkologisk kretsløpsgård. Her driver Carl Erik Skjølberg og Elin Östlund. Kort fortalt handler det om en gård som er i balanse mellom dyreantall og areal, noe som gjør at man minimerer avrenning til naturnære områder, og som drives uten noen form for kunstige kjemiske tilsetninger.

+

Credo restaurant i Trondheim er en råvare-drevet restaurant. Her driver eieren Heidi Bjerkan. Restauranten serverer menyer ut i fra sesongens tilgjengelige råvarer, og har et sterkt fokus på bærekraftighet og tradisjoner. Credo tror på tettere samarbeid mellom bonde og kokk, og jobber deretter nært med lokale bønder og fiskere. Samarbeidet med Skjølberg Søndre startet i 2015, og nå utvikler vi oss sammen gjennom PLUSS.

HVA

PLUSS er et samarbeid mellom bonden og kokken som skal belyse hvordan landbruk, smak og miljø henger sammen. Sammen med Skjølberg Søndre skal Credo restaurant dyrke egne grønnsaker og urter med opp til 80%. 

Prosjektet skal vise hvordan forkorte veien mellom råvareprodusent og foredler til sluttforbruker. Dette skal ha virkning i lokal forankring og nasjonal kompetansebygging, som kan brukes som en fremgangsmal for andre som ønsker å ta våre visjoner i bruk. Vi tror et tettere samarbeid mellom gård og bonde er svaret på en bærekraftig fremtid.

I en tid hvor vi i større grad møter utfordringer innen klima med overforbruk av ressurser, er PLUSS et prosjekt som vil bane vei og forske på biodynamisk og økologisk landbruk for å bidra med innovative løsninger, som f. eks gamle former for lagring- og dyrkning av mat i sesong. Vi håper du vil være med spire med oss!

Credo Jossa årshjul 20